skagenarkitektene

tilstede der det gjelder 

Vårt team

Egil J Hausberg, founder

Stilling ceo

Om Vennligst skriv inn en kort beskrivelse av tidligere karriere, nåværende funksjoner og ansvar

X

Stilling Økonomisjef

Om

Y

Stilling HR sjef

Om

SKAGENARKITEKTENE

er en lokal, men samtidig en cyberbasert arkitektallianse 

med ambisjoner om en global utvikling både i utstrekning og innhold. 

Arbeidsområdet er i prinsippet ubegrenset, og kjennetegnes av fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Våre høye ambisjoner er tuftet på fruktbar kombinasjon mellom innovasjon og pragmatisme – en jordnær holdning til løsningsutvikling. 

Grundig analyse og kreative synteseprosesser danner fundamentet for våre løsningsforslag.

Respekt for oppdragsgivers ønsker og behov møtes av rakrygget faglig kompetanse og integritet